Урин дулаан энэ цаг үед гэртээ засвар, өөрчлөлт хийх сонирхол хүн бүрт төрдөг. Тэгвэл уншигч танд санаа өгөх зорилгоор хүмүүс хэрхэн өөрчлөлт хийсэн болохыг харьцуулсан зургаар хүргэж байна.