Цар тахлын нөлөөгөөр хэвлэлийн эрх чөлөө хумигджээ

Цензур, айлган сүрдүүлэлт, мөрдөн мөшгөлт, халдлага зэрэг хүндхэн нөхцөлд сэтгүүлчид дэлхий даяар ажиллаж байна. Хэвлэлийн эрх чөлөө улам бүр хунигдлаа хэмээн НҮБ-ын  хүний эрхийн  Дээд комиссар Мишель Бачелет мэдэгдлээ.

Түүний хэлснээр, алан хядлагатай тэмцэх нэрийн дор хэвлэлийн эрх чөлөөг хумихыг оролдож, сэтгүүлчдийг хуурамч мэдээ тараасан гэж учир тодорхойгүйгээр буруутгаж байна. Зарим улс оронд интернэт сүлжээг таслан цахим хуудсуудыг шалтгаангүйгээр хааж байгаа юм.

http://eagle.mn/r/75907