Баяр наадам болохоор монголчуудын зарим нь сархадыг хүртдэггүй нэгэндээ уулгах гэж шахдаг муу талтай. Тэгвэл Согтууруулах ундааны эргэлтэд хяналт тавих, архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуульд зааснаар бусдыг архиар шахсанаас үүдэж, шахуулсан хүн нь гэмт хэрэг зөрчил гаргах, тэр бүү хэл амь насаа алдах зэргээр хохирвол архиар шахсан хүн нь хуулийн хариуцлага хүлээлгэх заалт үйлчилж буйг сануулъя.

Ингээд хуулийн заалтыг танилц:

  • 28.1.1.тээврийн хэрэгсэл жолоодож байгаа,
  • 28.1.2.21 нас хүрээгүй,
  • 28.1.3.жирэмсэн,
  • 28.2.Бусдыг согтууруулах ундаа хэрэглэхийг шаардахыг хориглоно. Бусдыг согтууруулах ундаа хэрэглэхийг шаардаж согтоосны улмаас бусдад учруулсан гэм хорыг согтууруулах ундаа хэрэглэхийг шаардсан этгээдэд хариуцуулж болно гэж тус, тус заажээ.

Уг хууль 2023 оны нэгдүгээр сарын 1-ээс хэрэгжиж эхлэн мөрдөгдөж байгаа юм.