ОХУ-ын иргэн  Никита Голубев гудамжин дахь тоостой машин дээр ийнхүү зураг зурдаг байна. Түүний уран бүтээлүүд нэг ийм.