Бүсгүйчүүдийн хувцастай ба хувцасгүй харьцуулсан гэрэл зургуудаас хүргэж байна.