Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны “Сургуулийн автобус төсөл хэрэгжүүлэх тухай” А/1298 дугаар захирамжийн дагуу нийт 31 сургуульд 40 автобусыг 35 чиглэлд 2020 оны есдүгээр сарын 21-ний өдрөөс эхлэн хүүхдийн автобус явж эхлэхээр болсныг өмнө нь мэдээлсэн билээ. 

Иймээс "Хүүхдийн автобус" явах чиглэл, цагийн хуваарийг танилцуулж байна