Алиа Байрн хэмээх ганц бие ээж дэлхийн хамгийн том уруултай бүсгүйгээр тодорсон. Тэрбээр уруулаа томруулахын төлөө хэдэн мянган ам.доллар зарцуулсан ажээ.